CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ester compounds on biogas production: beneficial or detrimental?

Claes Niklasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Heryanti ; Wikandari ; Ria Millati (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Mohammad J. Taherzadeh
Energy science and engineering Vol. 2 (2014), 1, p. 22-30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-26.
CPL Pubid: 201937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Kemiteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur