CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combined Transport in Scandinavia - state-of-the-art and outlook

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
The Crisis of European Combined Transport, report from an ECIS Workshop, Rotterdam, 6 April./ BUKOLD, S. (ed.) (1995)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 2019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur