CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Estimation and adaptivity for h-version adaptivity

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik)
P. Ladevéze and J. T. Oden (Eds), Advances in Adaptive Computational Methods in Mechanics p. 461-475. (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20183

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur