CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Eigenfrequency analysis by Superconvergent Patch Recovery

Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineeering Vol. 176 (1999), p. 441-462.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20182

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur