CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive h-version eigenfrequency analysis

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Romualdas Bausys (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Patrik Hager (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures Vol. 71 (1999), p. 565-584.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur