CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combined Transport Transshipment Technology Trends in Europe

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; Johan Hellgren (Institutionen för transportteknik) ; Ola Karlsson (Institutionen för transportteknik) ; Lars Sjöstedt (Institutionen för transportteknik)
Operation of the Technical University of Wroclaw, No. 77, Series: Conferences No. 23, 1995. p. 73-92. (1995)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 2018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur