CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Eigenfrequencies and Eigenmodes in Free Vibration Analysis

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för konstruktionsteknik) ; Romualdas Bausys (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Patrik Hager (Institutionen för konstruktionsteknik)
Computers and Structures Vol. 73 (1999), p. 79-89.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2008-10-13.
CPL Pubid: 20179

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)
Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur