CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of a Superstructure of a High Speed Ferry

Gaurav Ahuja (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion) ; Anders Ulfvarson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion)
Ship Technology Research Vol. 53 (2006),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Sandwich construction, composites, superstructureDenna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 20175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion (2005-2006)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur