CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating production engineering and ergonomics in production system design

S.E. Mathiassen ; Helena Franzon ; Steve Kihlberg ; Per Medbo (Institutionen för transportteknik) ; J Winkel
Ergonomics for the New Millenium : proceedings of the XIVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and 44th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics society, July 29 through August 4, 2000, San Diego, California USA. Vol. 5 (2000), p. 501-504.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur