CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Configurable Manufacturing System Model.

Anders Claesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Bengt-Olof Bengtsson
Proc. of TMCE'2004, April 12-16, 2004, Lausanne, Switzerland (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20168