CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Description Using Configurable Components

Anders Claesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Stellan Gedell
Proc. of ICED´03, August 19-21, 2003, Stockholm, Sweden (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20167