CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combined Transport in the Perspective of the Hauliers

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Pan-European transport issues : proceedings of Seminar A held at the PTRC European Transport Forum, University of Warwick, England from 11-15 September 1995 p. 37-55. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2013-05-14.
CPL Pubid: 2016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur