CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

25 Gb/s data transmission over a 1.4 m long multimode polymer spiral waveguide

Nikos Bamiedakis ; Richard V. Penty ; Ian H. White ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceedings Conference on Lasers and Electrooptics (CLEO) 2014, San Jose, CA, United States, 8 - 13 June 2014 (2162-2701). (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Data transmission studies of a 1.4m long multimode polymer spiral waveguide using an 850nm VCSEL are presented. Error-free 25 Gb/s data transmission is demonstrated over that waveguide length, achieving a record bandwidth-length product of 21GHz×m.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-19. Senast ändrad 2016-05-13.
CPL Pubid: 201576

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)