CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bandwidth studies of a 1.4 m long multimode polymer spiral waveguide

Jian Chen ; Nikos Bamiedakis ; Richard V. Penty ; Ian H. White ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceedings Semiconductor and Integrated Optoelectronics Conference 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-19. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 201575