CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power Load and Temperature Dependence of Cold-Electron Bolometer Optical Response at 350 GHz

Mikhail Tarasov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Valerian Edel'man ; Sumedh Mahashabde (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Leonid Kuzmin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
IEEE transactions on applied superconductivity (1051-8223). Vol. 24 (2014), 6, p. 1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Cold-electron bolometers (CEBs) integrated with twin-slot antennas have been designed and fabricated. Optical response was measured at bath temperatures of 0.06 to 3 K using blackbody radiation source at temperatures of 3 to 15 K. The responsivity of 0.3 * 10(9) V/W was measured at 2.7-K blackbody temperature that is close to the temperature of the cosmic microwave background. Optical measurements indicate quasi-optical coupling efficiency of up to 60% at low phonon temperature and low signal level. Estimations for bolometer responsivity were made for practical range of bath temperatures and blackbody radiation temperatures. The estimated ultimate dark responsivity at 100-mK bath temperature can approach S-V = 10(10) V/W and reduces down to 1.1 * 10(8) V/W at 300 mK for a device with absorber volume of 5 * 10(-20) m(3).Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 201571

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)