CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Well-posedness of the Cauchy problem for a space-dependent anyon Boltzmann equation

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Anne Nouri
SIAM Journal on Mathematical Analysis (0036-1410). Vol. 47 (2015), 6, p. 4720-4742.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A fully non-linear kinetic Boltzmann equation for anyons is studied in a periodic 1d setting with large initial data. Strong L1 solutions are obtained for the Cauchy problem. The main results concern global existence, uniqueness, conservation of mass, momentum and energy, and stability.

Nyckelord: anyon, Haldane statistics, low temperature kinetic theory, quantum Boltzmann equation


http://www.arxiv.org/pdf/1406.0265Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-18. Senast ändrad 2016-07-13.
CPL Pubid: 201568

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:16