CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inverse eigenvalue problems in the theory of weakly guiding step-index optical fibres

E. Karchevskii ; A. Spiridonov ; A. Repina ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-08-18.
CPL Pubid: 201566

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:14