CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving prerequisites for open innovation collaboration through action research: A study from the automotive industry

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Marine Agogué
2014 ISPIM Americas Innovation Forum, Montréal, Canada, Oct 5-8 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 201533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Ekonomi och näringsliv
Design

Chalmers infrastruktur