CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process modeling of composite materials - a holistic and generic simulation tool using poromechanics

Mohammad Rouhi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 12th International Conference on Flow Processing in Composite Materials (FPCM12), Enschede, Netherlands, 14-16 July 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 201506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur