CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fracture modeling of composite laminates based on phase field damage evolution in shell kinematics

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 11th World Congress of Computational Mechanics (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 201505

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur