CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the subscale enrichment of crack tip element in XFEM and the phantom node method

Salar Mostofizadeh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Bert Sluys ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Frans van der Meer
Proceedings of the 11th World Congress on Computational Mechanics (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 201504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur