CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trösklar vid införandet av nya transportsystem

Thresholds when implementing new transport systems

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; Kenth Lumsden (Institutionen för transportteknik)
VTI:s och KFB:s forskardagar : rapportsammanställning av föredrag vid forskardagarna i Linköping, 1996-01-10--11. (1400-299x). Vol. 18 (1996), 2, p. 29-48.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 2015

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur