CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftrörelser och täthet i byggnader

Claes Bankvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Bygg och teknik (0281-658X). Vol. 2014 (2014), 5,
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Frisk luft och hur den tas in och ut i våra byggnader är avgörande för en god innemiljö och för en väl fungerande byggnad. Att bygga för rätt luftrörelser är av största vikt. En rad skador (till exempel fukt och mögel) och olägenheter (till exempel energiförluster och drag) orsakas av bristande lufttäthet och oönskade luftrörelserDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-18.
CPL Pubid: 201499

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur