CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftrörelser på gott och ont

Claes Bankvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Samhällsbyggaren (2000-2408). Vol. 2014 (2014), 2,
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Dagens byggnad är ett system där klimatskalet, i form av väggar, tak och golv, samverkar med ventilationen och uppvärmningen. I en väl fungerande byggnad krävs kontroll på luftrörelserna. Att bygga som förr – men leva som i dag – är ingen säker lösning. Luftboken – Luftrörelser och täthet i byggnader beskriver på ett informativt och lättillgängligt sätt hur luftrörelser och täthet påverkar byggnadens beständighet, energieffektivitet och innemiljö.

Nyckelord: Luftrörelser, otätheterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-18.
CPL Pubid: 201498

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur