CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deformation of helix C in the low-temperature L-intermediate of Bacteriorhodopsin

Karl Edman (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Antoine Royant ; Gisela Larsson ; Frida Jacobson ; Tom Taylor ; David van der Spoel ; Ehud Landau ; Eva Pebay-Peyroula ; Richard Neutze (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik)
Journal of Biological Chemistry (0021-9258). Vol. 279 (2004), p. 2147-2158.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-08-17. Senast ändrad 2015-02-24.
CPL Pubid: 201489

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Spektroskopi
Strukturbiologi
Biokemi
Molekylär biofysik

Chalmers infrastruktur