CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research as a Driving Force for Change: On Triadic Practice in Architecture

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth
Reflections (1784-7052). 17, p. 15-27. (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Formas 2011-75Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 201484

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur