CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inside front cover

Soran Shwan (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jonas Jansson ; Louise Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Science & Technology (2044-4753). Vol. 4 (2014), 9, p. 2688-2688.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 201481

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Fysik
Kemi
Kemiteknik
Kemiska processer
Katalys
Yt- och kolloidkemi
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur