CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onödig Fetma och Sockersjuka

En nollvision valåret 2014

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2014. - 6 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten belyser de breda politiska insatser som nu krävs mot fetma och diabetes. Grundproblemet är socker och snabba kolhydrater. Sockerskatt och regleringar måste kombineras med lättillgänglig attraktiv kunskap för en effektiv nollvision.

Nyckelord: övervikt, socker, kolhydrater, styrmedel, kostråd, hälsoprofil


Rapporten bygger på ca tio års biokemiskt granskande forskning om kost och hälsa. Den vidgar perspektivet till en vision i linje med Chalmers fokus på hållbarhet.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-15. Senast ändrad 2014-08-16.
CPL Pubid: 201453

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur