CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microtechnologies for single cell studies

Shijun Xu (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-14. Senast ändrad 2015-03-20.
CPL Pubid: 201440

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2014-09-22
Tid: 13:15
Lokal: KB
Opponent: Daniel T. Chiu, University of Washington, USA