CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förstå och förbättra leverantörskedjans flexibilitet

Birgitta Öjmertz (Institutionen för transportteknik) ; Barbro Lagerholm ; Per Medbo (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : External organization, 2000. ISBN: 91-89158-39-3.
[Rapport]

IVF-skrift, ISSN 0349-0653 ; nr. 00830Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2014

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur