CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Återvinning av metaller ur elektronik och annat svårt avfall

Petra Andersson (Institutionen för energi och miljö)
ÅterVinnare för industring (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: metallåtervinning, medborgarplikter, tvärvetenskapDenna post skapades 2014-08-13.
CPL Pubid: 201313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Praktisk filosofi

Chalmers infrastruktur