CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

University-Industry collaboration in Swedish construction project management: patterns and experiences

Jan Bröchner (Institutionen för service management) ; Sven Gunnarson (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Anna Kadefors (Institutionen för service management)
Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Project Management "Clustering in Construction Project Management", 24-25 September 2004, Thessaloniki, Greece p. 9-10. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: project management, construction management, educationDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 2013

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för service management (1999-2004)
COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur