CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RISC-baserad 50 MHz räknare med alfanumerisk display

Lars Bengtsson (Fysiska institutionen)
Allt om elektronik Vol. 6 (1995), p. 35-37.
[Artikel, övrig]

Denna artikel presenterar en konstruktion som använder en RISC-kontroller (PIC16C54) som frekvensräknare. Frekvensen räknas på controllerns RTCC-ingång och signalfrekvensen, uttryckt i kHz visas på en alfanumerisk display.

Nyckelord: Mikrocontroller, alfanumerisk display, räknare, assemblerprogrammeringDenna post skapades 2014-08-13.
CPL Pubid: 201287

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Datorsystem
Inbäddad systemteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur