CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding innovative regional collaboration: metagovernance and boundary objects as mechanisms

Stig Montin (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures) ; Magnus Johansson ; Joakim Forsemalm (Mistra Urban Futures)
Christopher Ansell & Jacob Torfing (eds) Public Innovation Through Collaboration and Design p. 106-124. (2014)
[Kapitel]


Denna post skapades 2014-08-12. Senast ändrad 2015-04-02.
CPL Pubid: 201283

 

Institutioner (Chalmers)

Förvaltningshögskolan (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Statsvetenskap
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur