CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods and Options for in vitro Dialyzability; Benefits and Limitations

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
International Journal for Vitamin and Nutrition Research Vol. 75 (2005), 6, p. 395-404.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: In vitro, iron availability, dialyzability, zinc availabilityDenna post skapades 2006-05-04. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 20123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur