CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kylteknisk utbildning och forskning vid Chalmers

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Butikskyla (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: super market, refrigeration, display cabinet, indirect system, secondary coolant, brine, finned-tube coil, air-cooler, heat pump, control, optimization, capacity, FDD, simulation, seasonal performanceDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur