CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kylteknisk utbildning på Chalmers

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
ScanRef Vol. 32 (2003), 4, p. 37.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: refrigeration, teaching, chalmersDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur