CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtiden - Byggnadsautomation och installationer

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Protek - Teknisk utveckling - vårdens framtid (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: hospitals, BAS, building automation, future, sensors, FDD, VSD, efficiency, energy , electricity, polygeneration, DCV,Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur