CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektiv användning och försörjning av energi i byggnader - Behov och behovsstyrning

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Gothenburg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]

Nyckelord: energy, efficiency, buildings, demand, control-on-demandDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur