CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Butikskyla

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 56 s.
[Rapport]

Detta kompendium används vid institutionen för Installationsteknik i kursen VIN091 ”Klimatisering och kylteknik” för M4. Kompendiet är baserat på råd och rekommendationer för hantering av kylda livsmedel, amerikanska och franska handböcker om livsmedelskyla samt forskning om kyldiskar och indirekta kylsystem som bedrivs vid institutionen för installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola i samarbete med SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut AB. I kursen VIN091 används dessutom följande kompendier: • K2003:01[9] ”Kyl- och värmepumpsteknik”, • K2003:02[8] ”Komfortkyla”, • K2003:03[7] ”Luftkylare med påfrysning och avfrostning”. Referenser i löpande text anges med referensens ordningsnummer i referenslistan som en exponent inom parentes, t.ex. ... Rigot[11]... Göteborg januari 2003-01-14 Per Fahlén

Nyckelord: super market, refrigeration, display cabinet, indirect system, secondary coolants, brine, VIN091,Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik K2003:04