CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-repetition-rate optical frequency comb technology for ultra-broadband radio-frequency photonics

Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
International Comission Optics 23 (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Invited presentationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-11. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 201127

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur