CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Space use among growth companies: linking the theories

Jan Bröchner (Institutionen för service management) ; Paul Dettwiler (Institutionen för service management)
Facilities Management: Innovation and Performance, eds, K Alexander, B Atkin, J Bröchner and T Haugen. London: Spon Press p. 47-58. (2004)
[Kapitel]

Nyckelord: facilities management, growth firmsDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 2011

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för service management (1999-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur