CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-operating and competing in supply networks: Making sense of a triadic sourcing strategy

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Third International Urbino Workshop on Business Markets (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-05-02. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 20106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur