CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear optical properties of polyvinylcarbazole composites with graphene

AD Grishina ; TV Krivenko ; VV Savelev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; AV Vannikov
High Energy Chemistry (0018-1439). Vol. 48 (2014), 5, p. 337-342.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-06.
CPL Pubid: 200979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Materialteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur