CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth of dilute bismides by molecular beam epitaxy (Invited talk)

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
The 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Flagstaff, USA, September 7-12, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-05.
CPL Pubid: 200949