CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bi2Te3 Thin Films Grown by Molecular Beam Epitaxy (Invited talk)

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Y. X. Song
The 5th International Workshop on Bi-Containing Semiconductors, Cork, Ireland, July 20-23, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-05.
CPL Pubid: 200948