CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

InPBi for IR optoelectronic applications

K. Wang ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
International Conference on Optoelectronic Technology and Application, Beijing, China, May 13-15, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-05.
CPL Pubid: 200944