CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strain Analysis of Tensile-Strained Ge Quantum Dots Grown by MBE

Q. M. Chen ; Y. X. Song ; K. Wang ; Q. Gong ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
The 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Flagstaff, USA, September 7-12, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-05.
CPL Pubid: 200939