CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wavelength Tuning of InAs Quantum Dot Laser by Micromirror Device

C. Z. Kang ; Q. Gong ; J. Y. Yan ; X. H. Xin ; C. F. Cao ; Y. Y. Li ; H. L. Wang ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
The 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Flagstaff, USA, September 7-12, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-08-05.
CPL Pubid: 200938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur