CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bi2Te3 Thin Films Grown on Vicinal GaAs(111)B Substrates by MBE

Y. X. Song ; Sophie Charpentier (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; H. Xu ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
5th International Workshop on Bismuth Containing Semiconductors (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-04.
CPL Pubid: 200912